Vragen, nadere informatie, gezocht & contact
0882 Verdienste Solidarität medailles
Introductie
In de Duitse Democratische Republiek (DDR) deed de volgende grap de ronde: 'ik heb een gisteren een Amerikaan gegeten', vertelde een krokodil. 'Ik heb nog steeds last van kauwgom tussen mijn tanden'. 'Dat is niks', zei een andere krokodil. 'Ik heb gisteren een partijfunctionaris gegeten en ik spuug onophoudelijk medailles uit'. 
In de DDR werd een overvloed aan medailles toegekend. Gemiddeld kreeg iedere bewoner tijdens zijn leven tien onderscheidingen. Op jaarbasis gaf de staat 40 miljoen mark uit aan deze medailles, oorkonden en bijbehorende geldpremies.
(bron: http://www.mdr.de/damals/archiv/artikel84890.html - 3 maart 2014)

133f Leistungsabzeichen der Grenztruppen der DDR www.ddrmedailles.nl
Website
Deze website richt zich op mensen met belangstelling voor de Duitse geschiedenis; in het bijzonder die van de Duitse Democratische Republiek (de DDR bestond van 1949 tot en met 1990) en nog meer specifiek in de onderscheidingen die dit land toekende. De website bevat een impressie van medailles, orden, onderscheidingen en oorkonden die door de DDR werden uitgereikt. In totaal zijn er duizenden eretekenen uitgebracht (een schatting komt op 5.300 verschillende tussen 1949 en 1989) - volledigheid van deze website is dan ook een illusie. De site wordt regelmatig aangevuld en verbeterd.
121a1 Ehrenzeichen der Deutschen Volkspolizei www.ddrmedailles.nl
Deze site is gestart op 1 december 2009 - zou de DDR nog hebben bestaan, dan zou men toen de Dag van de Grenstroepen ("Tag der Grenztruppen der DDR") hebben gevierd. Op 1 december 1946 begonnen namelijk de eerste "Grenzpolizeikommandos" en "Grenzposten" in de door Sowjet-Unie bezette zone (de latere DDR) hun dienst
. Zij controleerden samen met Sowjet-militairen de grenzen van hun zone.
De onderscheidingen van de DDR geven een mooi inkijkje in de 'Koude Oorlog' waarin de wereld zich toen bevond. Twee machtsblokken - het kapitalistische versus het communistische blok - stonden tegen over elkaar en zorgden op die manier voor stabiliteit in Europa. Op deze website is er bewust voor gekozen om omschrijving van de toekenningsgronden van onderscheidingen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de originele bronnen. Dat leidt op sommige plaatsen tot enigszins propagandistisch aandoende formuleringen uit een politieke context die heden ten dage archaïsch aandoet.
Het eerste webadres van de website luidde: http://sites.google.com/site/ddrmed/homeVanaf 11 augustus 2010 is de site ook bereikbaar via: http://www.ddrmedailles.nl. De teller van het aantal bezoekers is gestart op 1 december 2010. 


Contact & vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.
 Ook als u foto's van medailles of oorkonden heeft die u op deze site wilt plaatsen, dan hoor ik dat graag.

---- Please feel free to write me in English --- Bitte zögern Sie nicht mich auf Deutsch zu schreiben ----

Nummers op de site
De medailles, orden, onderscheidingen en oorkonden zijn genummerd via de systematiek van Frank Bartel. Hij heeft verschillende reeksen catalogi met DDR-onderscheidingen gepubliceerd:
1) DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, uit 1998;
2) DDR Spezialkatalog 1949 - 1990 in 10 banden, verschenen gedurende de periode 2003 - 2014;
3) Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR:
• Band 1 (2015) Freie Deutsche Jugend und der Pioniersorganisation "Ernst Thälmann";
• Band 2 (2016) Sportgemeinschaften;
• Band 3 (2017) Sportorganisationen und ihre Meisterschaften.
148f Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee für 20 Dienstjahre www.ddrmedailles.nl
Alle medailles op deze website zijn genummerd volgens deze systematiek: 
• geen voorvoegsel voor het nummer: nummering volgens reeks 1;
• een Romeins cijfer voor het nummer (bijvoorbeeld I-301): nummering volgens reeks 2;
 een Arabisch cijfer voor het nummer (bijvoorbeeld 1-431): nummering volgens reeks 3.
Sommige oorkonden en onderscheidingstekens komen niet terug in zijn catalogi - die hebben op de pagina in de titel dan ook geen nummer en in de menu's aan de linkerzijde een 'fake'-nummer. Voor de hoofdstukindeling van de website is gebruik gemaakt van reeks 2. 

Copyright
De foto’s en de teksten vallen onder copyright. Wilt u teksten of foto's publiceren of anderszins gebruiken dan dient u hiervoor tevoren toestemming te vragen. Publicatie of ander gebruik kan pas geschieden als toestemming is verkregen. Een verzoek daartoe kunt u indienen bij onderstaand e-mailadres.

006g Orden Banner der Arbeit Stufe I www.ddrmedailles.nl
Meer informatie
Er zijn zeer veel verschillende bronnen beschikbaar over de DDR in zijn algemeenheid én een aantal over medailles in het bijzonder. Enige interessante boeken, DVD's en CD's zijn opgenomen in twee overzichten, met daarbij een korte aanduiding van de inhoud en mijn persoonlijke waardering.
De volgende andere sites zijn interessant zijn om verder te lezen. De volgende boeken en publicaties zijn een aanrader voor mensen met belangstelling voor de DDR.

Gezocht
Mocht u oorkonden en medailles uit de DDR hebben die nog niet op deze site staan, dan houd ik me aanbevolen voor afbeeldingen. Als u afstand wilt doen van DDR-medailles en oorkonden; aarzel niet om contact te leggen!

Disclaimer
Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel alles-op-alles is gezet om zorgvuldig met de rechten van anderen om te gaan, is het niet uitgesloten dat niet alle rechthebbenden zijn bereikt. Mocht u denken rechten te kunnen claimen, dan kunt u contact opnemen. Mochten er fouten op deze website staan, dan stel ik het zeer op prijs als u contact opneemt via onderstaand e-mailadres.
Om medailles en oorkonden beter tot hun recht te laten komen, is gebruik gemaakt van digitale beeldbewerking. Ook de weergegeven krantenartikelen zijn in veel gevallen bewerkt om de relevante gegevens goed leesbaar te presenteren.

Let op: de DDR was een ondemocratische staat, die de vrijheden van mensen aanzienlijk beperkte. Kritiek op het regime werd niet getolereerd en ernstig bestraft. De inhoud van deze website moet niet worden uitgelegd als een ontkenning hiervan. 

Veel kijkplezier!