"Interimsspange" met papieren aanduidingen
Hiernaast is een draagteken te zien met 31 onderscheidingen. Gegeven het feit dat ook de medaille 
"Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik" is opgenomen, dateert de "Spange" van na 7 oktober 1989. Dat betekent dat als het draagteken al gedragen is, dit in de laatste maanden van 1989 plaatsvond. Ik vermoed dat het draagteken toebehoorde aan een medewerker van het "
Ministerium für Staatssicherheit" (
ministerie van Staatsveiligheid) - gegeven het feit dat de medaille 
"Verdienter Mitarbeiter der Staatssicherheit" is opgenomen. Deze dienst werd definitief opgeheven op 13 januari 1990. Dat het draagteken later is gedragen. lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
De papiertjes (bevestigd in een metalen strip met plastic er over heen) werden ingevoerd in maart 1975. Dit maakte het aanpassen van het draagteken - als er een onderscheiding moest worden toegevoegd - zeer eenvoudig. Men kon gewoon een papiertje vervangen - bij draagtekens die bij de VEB Münze werden gemaakt, was dat onmogelijk. Voordeel was tevens dat ze veel lichter wogen dan andere draagtekens, wat het draagcomfort - zeker bij veel gedecoreerden - ten goede kwam. nadeel was wel dat ze er snel slordig gingen uitzien. Ze konden slecht tegen vocht en de papiertjes beschadigden snel. 

De volgende onderscheidingen zijn te vinden op het draagteken: