"Interimsspange" VEB Münze der DDR, Berlin

Hiernaast is een draagteken te zien met 16 onderscheidingen. Overleg met Frank Bartel - de auteur van verschillende catalogi - leerde mij het volgende. Het draagteken is rond 1985 in de Munt van Berlijn (VEB Münze der DDR) gemaakt. Dat was het enige bedrijf dat deze draagtekens maakte. De drager was een 'gewone man' die in 1955 in het leger ging: "Kasernierte Volkspolizei" (KVP), de voorloper van het "Nationale Volksarmee". Na 15 jaar ging hij werken in de burgerluchtvaart, die overigens nauw verbonden was met het leger. Zijn legerdiensttijd telt mee bij zijn diensttijd bij de luchtvaart. Hij heeft geen hoge onderscheidingen. De volgende onderscheidingen zijn te vinden op het draagteken.
Met de laatste drie draagtekens van rij 3 is wat vreemds aan de hand. Het lijkt of het laatste draagteken "Verdienter Jurist der DDR" is, maar gezien de geschiedenis van de onderscheiden persoon is dat zeer onwaarschijnlijk. Het gaat zeer waarschijnlijk om "Aktivist der sozialistischen Arbeit" - omdat men metalen draagtekens niet kon inbouwen gebruikte men deze stoffen oplossing met metalen staatswapens. Blijft de vraag waarom er dan eenmaal een goudkleurig en tweemaal een zilverkleurig staatswapen is gebruikt? Deze draagtekens werden door hulpmedewerkers en zelfs door leerlingen gemaakt - bij kunstlicht. Verwisselingen van staatswapens kwamen vaker voor en zijn door specialisten al vaker aan het licht gebracht.