II 423 Allgemeines Klassifizierungsabzeichen Stufe III (1986 - 1990)
Beschrijving Onderscheidingstekens Oorkonden
Achtergronden
 
Het "Allgemeines Klassifizierungsabzeichen" (de onderscheiding voor algemene classificatie) werd toegekend in de periode 1 juni 1962 tot en met 2 oktober 1990. Het teken werd toegekend in drie klassen: Stufe I, Stufe II, Stufe III. De versie die vanaf december 1985 werd toegekend is afgebeeld deze pagina. Het betreft de tweede uitvoering van dit onderscheidingsteken voor situaties waar geen specifiek teken voor beschikbaar was. Tot het instellen van dit nieuwe teken werd besloten op 19 juni 1985 en het besluit werd op 1 december 1985 van kracht. De eerste toekenningen vonden plaats in april 1986. De oude tekens werden omgeruild tegen deze nieuwe uitvoering, met dien verstande dat alleen de tekens werden omgeruild die na 1 december 1982 werden toegekend. In totaal werden ongeveer 99.000 onderscheidingen toegekend, waarvan ongeveer 22.000 aan medewerkers van het Ministerie van Staatsveiligheid (Ministerium für Staatssicherheit).
Type
 onderscheidingstekens
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden drie typen onderscheiden van h
et "Allgemeines Klassifizierungsabzeichen Stufe III" 
 1986 - 1987 a Vermessingd ijzer, geverfd, midden met polyesterlaagje
  b idem zonder polyster
 1987 - 1990 c Vermessingde non-ferrometalen

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.106.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.182, 189-190.