II 706 Erinnerungsabzeichen MfS 40 Jahre (905)
Beschrijving Insignes
706 MfS 40 Jahre Insignes
Achtergronden
 
Voor het eerst werd op 8 februari 1970 - de 20ste verjaardag van het 
"Ministerium für Staatssicherheit (MfS)" (ministerie van Staatsveiligheid) - een herinneringsteken uitgebracht om een lustrum te markeren. Dit teken werd uitgereikt aan de  medewerkers van het ministerie. Voor "inofficiële medewerkers" (informanten) en burgerlijk personeel werd het herinneringsteken als onderscheiding beschouwd. Ook voor het 25-jarig, 30-jarig35-jarig jubileum zijn onderscheidingstekens gemaakt. Het teken voor het 40-jarig bestaan is geproduceerd maar nooit uitgereikt, omdat het "Ministerium für Staatssicherheit" in november 1989 reeds was opgeheven. Een oorkonde is niet bekend.
706 MfS 40 Jahre Insignes
Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden twee typen onderscheiden van het "Erinneringsabzeichen MFS 40 Jahre".

 1990 a met polyesterlaagje
 1990 b nog niet afgeronde insignes die aan verzamelaars zijn verstrekt
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.132-133.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.146-147.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim, 1996, p.47-53.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia. A Collector's Guide. Lorton Virginia, p.160-169.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia, Volume III, Lorton Virginia, 2018, p. 846 -847.