II 705 Erinnerungsabzeichen MfS XXXV Jahre (904)
Beschrijving Insignes Oorkonden
705 MfS XXXV Jahre - insignes
Achtergronden
Voor het eerst werd op 8 februari 1970 - de 20ste verjaardag van het "Ministerium für Staatssicherheit (MfS)" (ministerie van Staatsveiligheid) - een herinneringsteken uitgebracht om een lustrum te markeren. Dit teken werd uitgereikt aan de medewerkers van het ministerie. Voor "inofficiële medewerkers" (informanten) en burgerlijk personeel werd het herinneringsteken als onderscheiding beschouwd. Ook voor het 20-jarig25-jarig, 30-jarig, 35-jarig en het 40-jarig jubileum (dat laatste werd overigens niet meer gevierd omdat het "Ministerium für Staatssicherheit" toen reeds was opgeheven) zijn onderscheidingstekens gemaakt. Het teken voor het 35-jarig jubileum werd toegekend op 8 februari 1985.
705 MfS XXXV Jahre - insignes
Type
medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel wordt één type onderscheiden van het "Erinneringsabzeichen MFS XXXV Jahre".
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.132-133.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.146-147.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim, 1996, p.47-53.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia. A Collector's Guide. Lorton Virginia, p.160-169.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia, Volume III, Lorton Virginia, 2018, p. 846 -847.