II 702 Erinnerungsabzeichen MfS XX Jahre (901)
Oorkonde type 1
Bij het herinneringsteken hoorde een oorkonde. Deze was niet te naam gesteld. De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Erich Mielke, de Minister van Staatsveiligheid (Minister für Staatssicherheit). De oorkonde is op 8 februari 1970 gedateerd. De oorkonde bevat de volgende tekst:
20 JAHRE  
Ministerium für Staatssicherheit (20 jaar ministerie van Staatsveiligheid)
20 JAHRE kompromißloser Kampf gegen die Feinde des Friedens und der Sozialismus (20 jaar compromisloze strijd tegen de vijanden van de vrede en het socialisme)
Anläßlich des 20. Jahrestages der Bildung de Ministeriums für Staatssicherheit der DDR wird Inhen das Erinnerungsabzeichen "20 Jahre Ministerium für Staatssicherheit der DDR" als Zeichen der Anerkennung Inhrer Verdienste bei der Sicherung des Friedens und des Sozialismus überreicht. (Vanwege de 20ste verjaardag van de oprichting van het ministerie van Staatsveiligheid van de DDR wordt u onderscheiden met het herinneringsteken "20 jaar ministerie van Staatsveiligheid van de DDR" als teken van de erkenning van uw verdienste bij het beschermen van de vrede en het socialisme)
Mielke Minister
Berlin, am 8. Februar 1970 (Berlijn, 8 februari 1970)
Deze oorkonde is type 1 volgens Pickard. Type 1 zou zijn uitgereikt aan mensen die in dienst waren van het "Ministerium für Staatssicherheit".