II 702 Erinnerungsabzeichen MfS XX Jahre (901)
Beschrijving Insignes Oorkonden
II E702b Erinnerungsabzeichen XX Jahre MfS www.ddrmedailles.nl
Achtergronden
 
Voor het eerst werd op 8 februari 1970 - de 20ste verjaardag van het 
"Ministerium für Staatssicherheit (MfS)" (ministerie van Staatsveiligheid) - een herinneringsteken uitgebracht om een lustrum te markeren. Dit teken werd uitgereikt aan de  medewerkers van het ministerie. Voor "inofficiële medewerkers" (informanten) en burgerlijk personeel werd het herinneringsteken als onderscheiding beschouwd. Ook voor het 25-jarig, 30-jarig, 35-jarig en het 40-jarig jubileum (dat laatste werd overigens niet meer gevierd omdat het "Ministerium für Staatssicherheit" toen reeds was opgeheven) zijn onderscheidingstekens gemaakt. Het teken werd toegekend op 8 februari 1970.
II E702b Erinnerungsabzeichen XX Jahre MfS www.ddrmedailles.nl
Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden twee typen onderscheiden. 
 a geëmailleerd
 b geverfd

Type werd toegekend aan de partij- en staatsleiding en aan aan buitenlandse gasten.
702 MfS XX Jahre oorkonden
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.132-133.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.146-147.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim, 1996, p.47-53.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia. A Collector's Guide. Lorton Virginia, p.160-169.
Ralph Pickard, Stasi Decorations and Memorabilia, Volume III, Lorton Virginia, 2018, p. 846 -847.