II 631 XXXV Jahre Grenztruppen der DDR
Beschrijving Medaille
631 GT XXXV Jahre Insigne
Achtergronden
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Grenstroepen werd in 1981 een medaille uitgebracht. De beknopte geschiedenis van dit toenmalige legeronderdeel: 
1946: de Sowjets geven aan dat er in de door hen bezette zone een politiemacht moet komen die meehelpt de grenzen te beschermen: de "Grenzpolizei";
1949: de "Grenzpolizei" wordt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst als afdeling van de "Deutsche Volkspolizei";
1952: de "Grenzpolizei" wordt onder het ministerie van Staatsveiligheid geplaatst en heet in het vervolg "Deutsche Grenzpolizei";
1957: de "Deutsche Grenzpolizei" wordt weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst;
1961: de "Deutsche Grenzpolizei" wordt onder het ministerie van Nationale Verdediging geplaatst en heet in het vervolg "Grenztruppen der DDR"; 
1990: de "Grenztruppen der DDR" worden weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst.
631 GT XXXV Jahre Insigne
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden een type onderscheiden van de medaille "XXXV Jahre Grenztruppen der DDR".

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.142.