II 626 Schützensc​hnur für Angehörige der Grenztruppen
Beschrijving Snoeren
626 GT Schnür Grenztruppen - snoeren
Achtergronden
 

Het "Schützensc​hnur für Angehörige der Grenztruppen" (schietkwalificatiekoord voor medewerkers van de grenstroepen) is ingesteld in 1959 voor de 'Deutsche Grenzpolizei". De minister van Nationale Verdediging bepaalde op 9 juni 1985 dat er op 1 december 1985 nieuwe schietkwalificatiekoorden zouden worden ingevoerd. De eerste nieuwe koorden werden in april 1986 verleend. Oude snoeren die na 1 december 1982 waren toegekend werden omgeruild voor nieuwe. Er bestonden onder andere ook koorden voor de land- en luchtmacht, artillerie, pantser, schietvaardigheid marine en artillerie marine. Het snoer werd toegekend als er een bepaald niveau van schietvaardigheid werd bereikt.
De schietkwalificatie bestond uit vier niveaus (Stufe). Toekenning van het snoer was Stufe I, Stufe II, III en IV werden aangegeven door een stoffen eikeltje dat aan het koord werd bevestigd.
Het schietkwalificatiekoord werd bevestigd aan de epaulet met het lusje bij het insigne. Van 1957 tot en met 1979 werd het andere lusje bevestigd aan de tweede knoop van het uniformjasje. Sinds 1 oktober 1979 diende het aan de bovenste knoop te worden bevestigd. Het snoer werd alleen tijdens officiële gelegenheden - zoals parades - gedragen. Zodra iemand werd benoemd tot vaandrig of officier mocht het snoer niet meer worden gedragen.
Typen snoeren
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel wordt een type onderscheiden. 
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.122-125.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.207-213.
Klaus Feder, Jürgen Wagner & Ralf Swoboda, Militärische Abzeichen der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988, p.41-45.