II Nationale Volksarmee - Nachweis Hochschule Wilhelm Pieck

Achtergronden
De militaire-politieke Hogeschool "Wilhelm Pieck" in Berlijn-Grünau was een hogeschool waar op het hoogste niveau "Polit'-officeren werden opgeleid voor de strijdkrachten en de andere bewapende organen van de DDR. "Polit'-officeren werden geacht hun manschappen te scholen in de marxistisch-leninistische principes en theorieën.
Het opleidingsinstituut werd op 15 februari 1968 opgericht en had sinds 3 maart 1970 de status van hogeschool en mocht doctorgraden verlenen. Sinds 11 oktober 1972 droeg de hogeschool de naam van de eerste (en enige) president van de DDR Wilhelm Pieck. Op 11 oktober 1975 kregen de eerste afgestudeerden een academische graad en mochten zij een specifiek onderscheidingsteken dragen.

Oorkonde nascholing
Hauptmann Hans Joachim Mann heeft met goed gevolg een maatschappijwetenschappelijke nascholing afgerond. Hij krijgt daar een een oorkonde voor gedateerd op 7 november 1986. Die is ondertekend door Generalmajor Rolf Dietzch (1930). Hij trad op 28 augustus 1949 toe tot de bewapende organen. Op 1 maart 1976 werd hij benoemd tot Generalmajor. Van 1983 tot 1989 was hij Commandeur van de militaire-politieke Hogeschool "Wilhelm Pieck". Op 31 maart 1990 verlaat hij de dienst. Hij is onderscheiden met de "Väterlandischer Verdienstorden in Silber" en de "Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Silber".
De oorkonde is voorzien van een NVA-stempel met nummer 1868.
De oorkonde heeft het volgende kenmerk: Ag117 VIII-01/211-86. Daaruit is af te leiden dat de oorkonde in 1986 is gedrukt.
Hans-Joachim Mann (echtgenoot van Christiane Mann) werd onderscheiden met:
2. Oorkonde "20 Jahre Truppenteil "Theodor Winter" 1963 - 1983" - 1 november 1983;
5. Oorkonde "Weiterbildungslehrgang" Hochschule Wihelm Pieck - 7 november 1986;
7. Oorkonde "25 Jahre Truppenteil "Theodor Winter" 1963 - 1988" - 1 november 1988;

Tekst oorkonde
NATIONALE VOLKSARMEE
Militärpolitische Hochschule
»Wilhelm Pieck«
Träger des Karl-Marx-Ordens
des Vaterländischen Verdienstordens in Gold und des
Kampfordens "Für Verdienste um Volk und Vaterland" in Gold

Nachweis

Hauptmann Mann Hans-Joachim
Dienstgrad Name Vorname

hat im Studienjahr 1986 / 87 die gesellschaftswissenschaftliche
Ausbildung in einem Weiterbildungslehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Berlin, den 07.11.1986 Dietzsch
Generalmajor
- Siegel -

Ag 117 VIII-01/211-86