II Nationale Volksarmee - Urkunde 20 Jahre Truppenteil "Theodor Winter"

Achtergronden
Het Truppenteil "Theodor Winter" was gelegerd in Strausberg en was een "Kraftfahrzeugregiment" (motorvoertuigenregiment). Op 19 maart 1956 werd het "Transportregiment des Ministeriums für Nationale Verteidigung" (transportregiment van het Ministerie van Nationale Verdediging) opgericht. In 1963 werd het omgevormd tot "Kraftfahrzeugregiment-2". Dit was belast met het transport voor het ministerie als het instandhouden van de transportmiddelen (vrachtwagens en bussen).
Het onderdeel draagt sinds 7 oktober 1969 de naam van Theodor Winter. Winter (1902 - 1944) was meubelmaker, communist en verzetstrijder tegen het nationaal-socialisme. Hij was getrouwd met Elly Winter (1898 - 1987); de dochter van de latere DRR-president Wilhelm Pieck. 
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het regiment werd een oorkonde uitgereikt aan de leden van het regiment. Ook voor het 25-jarig bestaan is een oorkonde verschenen. De oorkonde is ondertekend door de commandant van het motorvoertuigenregiment.
De oorkonde is uitgereikt aan Hans-Joachim Mann (echtgenoot van Christiane Mann) - overigens staat zijn naam niet op de oorkonde. Hij werd onderscheiden met:
2. Oorkonde "20 Jahre Truppenteil "Theodor Winter" 1963 - 1983" - 1 november 1983;
7. Oorkonde "25 Jahre Truppenteil "Theodor Winter" 1963 - 1988" - 1 november 1988;
De oorkonde heeft het volgende kenmerk: Ag117/XXVI-06/63-83. Daaruit is af te leiden dat de oorkonde in 1983 is gedrukt.

Tekst oorkonde
25 Jahre Truppenteil
"Theodor Winter"
-------------------------
1963 - 1983
Ehrenurkunde

In Anerkennung und Würdigung
verdienstvoller Leistungen
anläßlich des 20. Jahrestages
des Truppenteils
überreicht

01. November 1983

Kommandeur