II-579 25 Jahre Nationale Volksarmee
Beschrijving Oorkonden
Oorkonde Ag 117 / XXX / 46-1,2-81
Een voorbeeld van een oorkonde die uitgereikt werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Nationale Volksleger. De oorkonde is uitgereikt aan Heinz Bünnung en gedateerd op 1 maart 1981. Uit de oorkonde valt af te leiden dat Bünnung al meer dan 25 jaar in dienst is van het leger - waarschijnlijk wordt hier ook gerefereerd aan diensttijd in de voorlopers van de NVA.
De oorkonde is ondertekend door twee personen - met pen. Eerste ondertekenaar is Generaloberst Horst Stechbarth. Hij werd op 13 april 1925 geboren te Eichenrode (in het huidige Polen). Van 1943 tot en met 1945 diende hij in de Wehrmacht - aansluitend zat hij drie jaar in Russisch krijgsgevangenschap. Op 1 maart 1949 trad hij toe tot de "bewapende organen" van de DDR. Op 1 maart 1964 werd hij Generalmajor, op 2 november 1970 Generalleutnant en op 1 maart 1976 Generaloberst. Van 1.12.1972 tot en met 31.12.1989 was hij plaatsvervangend minister van Nationale Verdediging en chef van de landstrijdkrachten. In 1951 werd hij lid van de SED. Van 1976 tot en met 1989 was hij lid van het Centraal Comité van de SED. Hij ging op 31 december 1989 met pensioen.
De tweede ondertekenaar is Generalleutnant Werner Rothe. Hij werd geboren op 9 maart 1929 in Görlitz. Op 15 september 1948 nam hij dienst in de bewapende organen. Op 1 maart 1967 werd hij bevorderd tot Generalmajor. Negen jaar later tot Generalleutnant (1 maart 1976). Laatstelijk was hij plaatsvervangend chef van de landstrijdkrachten en chef van de "Politischen Verwaltung" - het hoogste SED-partijorgaan in het leger. Hij ging met pensioen op 1 maart 1990. Rothe werd onder andere onderscheiden met de "
Vaterländischer Verdienstorden in Gold" en de "Scharnhorst-Orden".