II-579 25 Jahre Nationale Volksarmee
Beschrijving Oorkonden
Achtergronden
Het nationale volksleger (NVA) werd in 1956 werd opgericht als opvolger van de "Kasernierte Volkspolizei" (KVP). In 1981 werd derhalve het 25-jarig jubileum gevierd.
Daartoe was een onderscheidingsteken beschikbaar. Tevens werden ook oorkonden uitgereikt om dit memorabele feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Typen
In de "DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band II" van Bartel worden twee typen onderscheiden. 
 1981 non-ferrometalen goudkleurig 
 1981 aluminium zilverkleurig

579 25 Jahre NVA oorkonden
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.579.