II 520 Ehrenurkunde für 40jährige Dienstzeit - Nationale Volksarmee
Achtergronden
De "Ehrenurkunde für 40jährige Dienstzeit Nationale Volksarmee" (ere-oorkonde voor 40-jarige diensttijd nationale volksleger) werd uitgereikt bij een diensttijd van 40 jaar aan medewerkers van het ministerie van Nationale Verdediging. De oorkonde werd vanaf 1985 toegekend. Samen met de oorkonde werd een financiele premie gegeven van 2.500 mark.
De hier afgebeelde oorkonde is uitgereikt aan Oberst Dr. Paul Twardawa op 6 november 1989. Tien jaar eerder werd hij onderscheiden met de oorkonde voor 30 jaar trouwe dienstTwardawa is afgestudeerd aan een militaire academie in de Sowjet-Unie en betrokken bij de opzet van de "Militärakademie Friedrich Engels". Hij is de auteur van de publicatie: "Die praxisbezogene Gestaltung der Ausbildung, Entwicklung des Vorstellungsvermögens über die Organisation und den Verlauf von Gefechtshandlungen in Gruppenübungen, Kurzaufgaben und Kriegsspielen". Deze brochure is in 1978 uitgegeven door de "NVA Militärakademie Friedrich Engels". Ook schreef hij "Protokoll der Methodik-Konferenz zum Thema 'Die Erhöhung der Wirksamkeit der lehrmethodischen Arbeit- eine Voraussetzung zur weiteren Verbesserung der Qualität der Erziehung und Ausbildung'" in 1981. 
De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Armeegeneral Heinz Keßler. De oorkonde is elf dagen gedateerd voor zijn aftreden op 17 november 1989. Opvallend is dat zijn naam is opgenomen onder zijn handtekening - dat was geen bestaande praktijk. De oorkonde heeft ook een gedrukt zegel van het ministerie van Nationale Verdediging.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.130.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.107-108.