II 519 Ehrenurkunde für 30jährige Dienstzeit - Nationale Volksarmee
Achtergronden
De "Ehrenurkunde für 30jährige Dienstzeit Nationale Volksarmee" (ere-oorkonde voor 30-jarige diensttijd nationale volksleger) werd uitgereikt bij een diensttijd van 30 jaar aan medewerkers van het ministerie van Nationale Verdediging. De oorkonde werd voor het eerst op 7 oktober 1979 toegekend - hoewel de eerst 30-jarige jubilea reeds in 1975 werden gevoerd. Iedereen die daarvoor in aanmerking kwam kreeg met terugwerkende kracht de oorkonde. Samen met de oorkonde werd een financiele premie gegeven van 1.000 mark.
De hier afgebeelde oorkonde is uitgereikt aan Oberst Dr. Paul Twardawa op 6 november 1979 - een maand na de eerste uitreiking van de oorkonde. Tien jaar eerder later zou hij onderscheiden worden met de oorkonde voor 40 jaar trouwe dienstTwardawa is afgestudeerd aan een militaire academie in de Sowjet-Unie en betrokken bij de opzet van de "Militärakademie Friedrich Engels". Hij is de auteur van de publicatie: "Die praxisbezogene Gestaltung der Ausbildung, Entwicklung des Vorstellungsvermögens über die Organisation und den Verlauf von Gefechtshandlungen in Gruppenübungen, Kurzaufgaben und Kriegsspielen". Deze brochure is in 1978 uitgegeven door de "NVA Militärakademie Friedrich Engels". 
De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Armeegeneral Heinz Hoffmann. De oorkonde is voorzien van een droogstempel van het ministerie van Nationale Verdediging met nummer 607.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.130.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.107-108.