II 514 Ehrenurkunde und Ehrengeschenk für 25jährige Dienstzeit für Zivilbeschäftigte der NVA (880)
Type a
Het eregeschenk bestaat uit een cassette van 14 bij 20 cm waarin zich een zilverkleurige plaquette bevindt. Hierop staat een vijftal civiele medewerkers met daar omheen vier afbeeldingen die de land-, lucht-, en zeestrijdkracht symboliseren. Daaronder bevinden zich twee lauriertakjes. Op het deksel van de cassette staat de tekst "25 JAHRE TREUE DIENSTE" (25 jaar trouwe dienst). Aan de linkerzijde staat een medaille met daarop het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER UND BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. De cassette is in een omhulsel geplaatst, waar ook plaats is voor een map met de oorkonde.
Type a heeft op de medaille op het deksel de tekst "Arbeiter und Bauern-Macht" (zonder streepjes). Zie voor een detailopname van de streepjes: Detail streepjes.