II 514 Ehrenurkunde und Ehrengeschenk für 25jährige Dienstzeit für Zivilbeschäftigte der NVA (880)
Beschrijving Plaquette Oorkonden
Achtergronden
De "Ehrenurkunde und Ehrengeschenk für 25jährige Dienstzeit" (ere-oorkonde en ere-geschenk voor 25-jarige diensttijd) werd uitgereikt bij een diensttijd van 25 jaar voor civiele krachten werkzaam in het nationale leger: NVA ("Nationale Volksarmee"), de grenstroepen ("Grenztruppen") of bij het "Ministerium für Staatssicherheit" (ministerie van Staatsveiligheid). Voor militaire medewerkers was een onderscheidend geschenk beschikbaar. Dit gold ook voor generalen en admiralen en tevens was voor militaire medewerkers van het "Ministerium für Staatssicherheit". Civiele medewerkers kregen vanaf 1 juli 1970 een oorkonde en een bedrag van 500 mark. Vanaf 1 januari 1975 kreeg men daarbij een symbolisch geschenk in de vorm van een plaquette. Vanaf 1 maart 1981 werd deze plaquette vervangen door een vaas. 
Typen
In de "DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band II" van Bartel worden twee typen onderscheiden. 
 1975 - 1976  a   tekst medaille: "Arbeiter und Bauern-Macht"
 1977 - 1980  b  tekst medaille: "Arbeiter-und-Bauern-Macht"

514 Zivil 25jährige Dienstzeit Oorkonden
Bronnen
Wolfgang Barth & Wolfgang Max, Militärische Blankwaffen in der DDR, Chemnitz 2010, 1. Auflage, p.236-244.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.130.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.129.
Michael Joos, Luft- und Raumfahrt in der DDR, Medaillen, Plaketten, Abzeichen2007, p. 90.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.100-106.