II 508 Jubiläumsmedaille "30 Jahre Nationale Volksarmee" (846)
 Beschrijving Medailles Oorkonden Draagtekens
Achtergronden
De "Jubiläumsmedaille 30 Jahre Nationale Volksarmee" (jubileummedaille 30 jaar Nationale Volksleger) is ingesteld door het Centraal Comité van het Politbureau van de SED op 6 februari 1984. De medaille kreeg niet de status van staatsmedaille, maar van een interne onderscheiding van het leger. De instelling van de medaille werd dan ook niet - zoals bij staatsmedailles gewoon was - in het "Gesetzblatt" afgkondigd. De medaille werd eenmalig op 1 maart 1986 verleend bij de 30ste verjaardag van het Nationale Volksleger door de toenmalige minister voor Nationale Verdediging: Heinz Keßler. De medaille werd toegekend aan:
- militairen die op 31 december 1986 30 jaar het Nationale Volksleger hebben gediend;
- burgers van de DDR die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw en de ontwikkeling van het Nationale Volksleger;
- militairen van het Warschaupact die door hun inzet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de vestiging en verdieping van klassenbroederschap en wapenbroederschap tussen de socialistische broederlegers en het Volksleger van de DDR.
In mei 1986 besloot de minister voor Nationale Verdediging de medaille ook toe te kennen aan:
medewerkers van de nationale reserve en DDR-burgers die 30 jaar militair actief waren maar die voor andere ministeries werkten als het bouw, verkeer en gezondheid;
medewerkers van de nationale reserve en DDR-burgers die 30 jaar militair actief waren in centrale staatsorganen.
De medaille werd ongeveer 17.000 uitgereikt. Bij de medaille hoorde een oorkonde. De voorzijde van de medaille is ontworpen door de Berlijnse graficus Herbert Hickstein; de achterzijde en het lintje door de Berlijnse graficus Fritz Klein.
Type
In de "DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band II" van Bartel worden een type onderscheiden.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949 - 1990, Berlin 1998, p.124-125.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.128.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.41, 122-124.