II 487 Schützensc​hnur für Schützenwaffen der Land- und Luftstreit​kräfte
Oorkonde 1990
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij het "Schützensc​hnur für Schützenwaffen der Land- und Luftstreit​kräfte". De oorkonde is uitgereikt aan Soldat Detlef Wagner op 10 april 1990. De oorkonde is ondertekend door "Oberstleutnant Haase" op 10 april 1990. Het betreft een echte handtekening. De oorkonde heeft code: NVA 14 603 Ag 117 XXVI06/200-86.
Aan de achterzijde van de oorkonde konden verdere opleidingen worden geregistreerd.