II 330b Militärsportabzeichen der NVA
Beschrijving Insignes
Achtergronden 
Op 15 november 1968 publiceerde de minister van Nationale Verdediging een regeling over de militaire sportonderscheidingstekens ("Militärsportabzeichenordnung"). Deze regeling trad in werking op 1 december 1968 en verving de regeling die hoorde bij de "Kampfsportnadel der NVA". Het eerste "Militärsportabzeichen der NVA" (militaire sportonderscheidingsteken van het Nationale Volksleger) werd in april 1969 toegekend. Het teken kon zowel aan het civiel als aan het militair personeel worden toegekend. Zij moesten daartoe gedurende hun opleidingsjaar een vijftal sportoefeningen doen en een tweetal wapenoefeningen doen. Daarna konden de gedecoreerden het teken zonder verdere tijdsrestricties dragen. 
De minister veranderde de regeling op 24 april 1973; die trad in werking op 1 juni 1973. Om het teken te krijgen moesten vijftal sportoefeningen (hindernisbaan of stormbaan, handgranaatwerpen, lopen, zwemmen in uniform en schieten) plus twee wapenoefeningen. Het behalen van het "Militärsportabzeichen" gold tevens als een herhalingsoefening voor het "Sportabzeichen der DDR" en leverde vier punten op voor het behalen van de "Sportabzeichenmedaille". 
In 1982 werden opnieuw nieuwe toekenningsregels geïntroduceerd. Vanaf toen werd het "Militärsportabzeichen" toekend als iemand in het bezit was van het "Schwimmabzeichen II" en het "Sportabzeichen der DDR in Gold" en succesvol een aantal oefeningen deed. Afhankelijk van de leeftijd moest men drie of vier oefeningen doen (stormbaan, 3 kilometer lopen, handgranaatgooien en optrekken) en een oefening naar keuze. Na twee jaar moest men zich opnieuw kwalificeren om het "Militärsportabzeichen" te mogen blijven dragen. Als men de oefeningen 5 keer had herhaald, de 50 jarige leeftijd had bereikt of uit actieve militaire dienst ging mocht men de onderscheiding blijven dragen. Op 17 december 1984 werden ook regels uitgevaardigd voor de eisen waar vrouwen aan moesten voldoen voor toekenning van het "Militärsportabzeichen".
In 1986 was sprake van vervanging van het "Militärsportabzeichen"; maar dit ging niet door. Het oude onderscheidingsteken werd tot en met 1990 toegekend. Het teken werd op de rechterborstzak gedragen, of op een jasje zonder borstzak op gelijke hoogte. Het "Militärsportabzeichen" werd nooit gedragen tegelijk met "Sportabzeichen der DDR" .
Type onderscheidingstekens
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de het 
"Militärsportabzeichen der NVA". 


 1969 - 1987  a  non-ferrometalen, goudkleurig
 1987 - 1990  b  ijzer, vermessingd

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.180.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.73.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.205-206.