II Kasernierte Volkspolizei - Urkunde aus dem Dienst
Achtergronden

De "Kasernierte Volkspolizei" (KVP) was de voorloper van het nationale volksleger (NVA) dat in 1956 werd opgericht. De KVP ontstond in 1952 uit de "Hauptverwaltung für Ausbildung" (hoofdkwartier voor opleidingen) en had als taak de DDR militair te beschermen tegen aanvallen van buiten. Ten tijde van het bestaan was het het sterkste bewapende orgaan van de DDR. Op 31 december 1956 werd de "Kasernierte Volkspolizei" opgeheven.
De afgebeelde oorkonde werd toegekend op het moment dat iemand eervol uit dienst ging.
De oorkonde werd uitgereikt aan 
Hauptmann Bernhard Richter, die toen 11 jaar in dienst was. Hij werd geboren op 29 april 1911. In 1954 kreeg hij een oorkonde voor goede prestaties. In 1956 kreeg hij een oorkonde ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Duitse Volkspolizei. Vermoedelijk ging hij over naar het nationale volksleger. Op 1 november 1962 werd hij benoemd als Hauptmann d. Res. - waarschijnlijk ging hij toen uit dienst.
De oorkonde is gedateerd op 15 december 1956 en is ondertekend te Berlijn door de 'Chef des Bezirk-Komandos'. 
De oorkonde heeft een stempel van de 'Nationale Volsarmee' - de opvolger van de 'Kasernierte Volkspolizei'.