II Kasernierte Volkspolizei - Urkunde Gute Leistungen
Achtergronden

De "Kasernierte Volkspolizei" (KVP) was de voorloper van het nationale volksleger (NVA) dat in 1956 werd opgericht. De KVP ontstond in 1952 uit de "Hauptverwaltung für Ausbildung" (hoofdkwartier voor opleidingen) en had als taak de DDR militair te beschermen tegen aanvallen van buiten. Ten tijde van het bestaan was het het sterkste bewapende orgaan van de DDR. Op 31 december 1956 werd de "Kasernierte Volkspolizei" opgeheven.
De afgebeelde oorkonde voor "Gute Leistungen" (goede prestaties) werd toegekend voor mensen die geholpen hadden om de staatsmacht van de DDR steviger te maken. Bij de oorkonde hoorde geen medaille, wel een premie.
De oorkonde werd uitgereikt aan 
Hauptmann Bernhard Richter. Hij werd geboren op 29 april 1911. In 1956 kreeg hij een oorkonde ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Duitse Volkspolizei. Op 15 december 1956 nam hij eervol afscheid van de Duitse Volkspolizei, na 11 jaar dienst. Vermoedelijk ging hij over naar het nationale volksleger. Op 1 november 1962 werd hij benoemd als Hauptmann d. Res. - waarschijnlijk ging hij toen uit dienst.
De oorkonde is gedateerd op 7 oktober 1954 en ondertekend te Berlin Karlshorst door de 'Leiter der Registrierabteilung' en de 'Stellvertreter für Polit-Arbeit". De oorkonde heeft een stempel met nummer 1 van de "Registrierabteilung".