II 242 Bestenabzeichen der Kampfgruppen / Bestenabzeichen der Kampfgruppen in Silber
Oorkonde 1972
En voorbeeld van een oorkonde die werd uitgereikt samen met het "Bestenabzeichen der Kampfgruppen". De oorkonde is op 20 december 1972 overhandigd aan Kurt George. Hij werd opgeleid in de periode 1971 - 1972 en hij kreeg de oorkonde voor superieure prestaties in zijn politieke en militaire opleiding van de Kampfgruppen.
De oorkonde is ondertekend door een "Oberstleutnant der VP" (luitenant-kolonel van de volkspolitie"). ZIjn naam is niet af te leiden uit de handtekening. De oorkonde is uitgereikt in Potsdam.
De oorkonde is voorzien van de volgende code: KG 23 (87/11) Ag 464/2943/64.