II 242 Bestenabzeichen der Kampfgruppen / Bestenabzeichen der Kampfgruppen in Silber
Beschrijving Insignes Oorkonden
Achtergronden
Het "Bestenabzeichen der Kampfgruppen" werd toegekend voor bijzondere prestaties in de "Kampfgruppen". 
De "Kampfgruppen der Arbeiterklasse" was een bewapende paramilitaire organisatie bestaande uit arbeiders waardoor hun macht manifest werd. De leden van deze militaire eenheid waren meestal mannen en enkele vrouwen die werkten in staatsbedrijven, overheidsinstellingen, landbouwproductiecoöperaties, universiteiten en hogescholen. Meestal op vrijdag of in het weekend - en dat enkele malen per jaar - namen ze deel aan militaire oefeningen en marcheerden in uniform. Ongeveer 60% van hen was lid van de SED. Leidinggevende posities werden alleen vervuld door partijleden. De Kampfgruppen werden gemobiliseerd ter ondersteuning van de Duitse Volkspolitie. De troepen stonden onder bevel van de partijleiding van de SED.
Het insigne is ingesteld in 1966 en werd toegekend tot en met 1974. Onder de vlag is een ovalen plaats vrijgelaten om een nummer aan te brengen dat correspondeerde met het aantal toekenningen. Dit kwam alleen voor bij het "Bestenabzeichen der Kampfgruppen" en verdween zodra de klasse brons en goud werden toegevoegd.
In 1975 werd er een klasse brons en goud aan toegevoegd. Het "Bestenabzeichen" werd gelijkgesteld met de klasse zilver. In 1984 werden de klasse brons en zilver afschaft; alleen de klasse goud werd nog toegekend.
242 Bestenabzeichen KG Insignes
Type
 insignes
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden drie typen onderscheiden van het
"Bestenabzeichen der Kampfgruppen".
 1966 -  a   24 bij 59,5 mm, ijzer
   b  idem, fijnere achtergrond vlag, ander speldje
         - 1974  c  idem, non-ferrometalen, weer grovere vlag

In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden drie typen onderscheiden van het "Bestenabzeichen der Kampfgruppen in Silber".
 1975 - 1980  d   21 bij 56,5 mm, non ferro-metaal, emaille-achtig geverfd
   e  idem, geverfd
 1980 - 1983  f  idem, ijzer en emaille-achtig geverfd

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.182.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.56-57, 59.