II-93 25 Jahre Deutsche Volkspolizei
Beschrijving Medailles
093 25 Jahre DVP medailles
Achtergronden
Na de capitulatie van het nazi-regime op 8 mei 1945 werden alle landen (provincies), alle staatsorganen en ook de veiligheidsvoorzieningen opgeheven. Om deze reden begonnen leidende functionarissen van de communistische partij (KPD) - met toestemming van het Sovjet-militair gezag - met het organisatie van politie-eenheden in de Sovjet-bezettingszone (SBZ). Deze werden vervolgens officieel vanaf 1 juli 1945 samengevoegd tot de Duitse volkspolitie (DVP). Later werd daar ook de grenspolitie aan toegevoegd. Met de oprichting van de Duitse Democratische Republiek (DDR) op 7 oktober 1949 kwam de Volkspolitie onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (MDI).
De medaille "25 Jahre Deutsche Volkspolizei“ werd toegekend ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Duitse Volkspolitie op 1 juli 1970. Dat gebeurde ook bij het 30-jarig en 40-jarig jubileum. Bij het 10-jarig jubileum werd alleen een oorkonde verstrekt. De medaille was een onderscheiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De draagbare versie van de medaille werd alleen gedragen op verjaardagen van de Duitse Volkspolitie.
093 25 Jahre DVP medailles
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de medaille "25 Jahre Deutsche Volkspolizei". 
 90 1970 Meißner porselein, wit met blauw - niet draagbaar, 100 mm, gemaakt in een oplagen van 1.000 stuks
 92 1970 non-ferrometalen, medaille geverfd, het draagteken waar de medaille aan bevestigd is geëmailleerd, 46 x 26 mm
 93 1970 aluminium, medaille en draagteken geverfd, 46 x 26 mm


Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van deze madaille.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.25-26.