II 10 Jahre Deutsche Volkspolizei
Beschrijving
Achtergronden
Na de capitulatie van het nazi-regime op 8 mei 1945 werden alle landen (provincies), alle staatsorganen en ook de veiligheidsvoorzieningen opgeheven. Om deze reden begonnen leidende functionarissen van de communistische partij (KPD) - met toestemming van het Sovjet-militair gezag - met het organisatie van politie-eenheden in de Sovjet-bezettingszone (SBZ). Deze werden vervolgens officieel vanaf 1 juli 1945 samengevoegd tot de  Duitse volkspolitie (DVP). Later werd daar ook de grenspolitie aan toegevoegd. Met de oprichting van de Duitse Democratische Republiek (DDR) op 7 oktober 1949 kwam de Volkspolitie onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (MDI).
De oorkonde "10 Jahre Deutsche Volkspolizei“ werd toegekend ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Duitse Volkspolitie op 1 juli 1955. Er werd geen medaille verstrekt. Dat gebeurde wel bij het 25-jarig, 30-jarig en 40 jarig jubileum.
Oorkonde

Een voorbeeld van de oorkonde die werd uitgereikt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de "Deutsche Volkspolizei". De oorkonde is uitgereikt aan Hauptmann Bernhard Richter. Hij werd geboren op 29 april 1911. Op 15 december 1956 nam hij eervol afscheid van de Duitse Volkspolizei, na 11 jaar dienst. Vermoedelijk ging hij over naar het nationale volksleger. Op 1 november 1962 werd hij benoemd als Hauptmann d. Res. - waarschijnlijk ging hij toen uit dienst. In 1954 kreeg hij de oorkonde voor 'Gute Leistungen' van de Kasernierte Volkspolizei.
De oorkonde is getekend met pen door de toenmalige Generalleutnant Heinz Hoffmann - chef van de "Kasernierte Volkspolizei" (KVP). Hij tekende in plaats van de minister van Binnenlandse Zaken Karl Maron. De oorkonde is voorzien van een droogstempel van het ministerie van Binnenlandse Zaken / 'Kasernierte Volkspolizei'. Dat was de militaire tak van de volkspolitie, die later zou worden omgevormd tot het Natiobale Volksleger. Het staatswapen op de stempel heeft de oude vorm is, waarbij de passerboog naar links uitsteekt.

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.26.