II 001 Abzeichen für vorbildliche Arbeit
Beschrijving
Achtergronden
Het "Abzeichen für vorbildliche Arbeit" (het onderscheidingsteken voor tot voorbeeldstrekkende werkzaamheden)  kon worden verstrekt aan wachtmeesters en officieren van de Duits Volkspolitie.

Het insigne heeft de vorm van een langgerekte vijfhoek met de punt naar onder. Het is groen met in het centrum het DDR-staatwapen. Daar om heen staat de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de staat van de arbeiders en de boeren). Links en rechts is een lauriertak aangebracht.
De achterzijde kent geen afbeelding; daar is een bevestigingsspeldje aangebracht.
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel worden 7 typen onderscheiden van het "Abzeichen für vorbildliche Arbeit".
 1965 -  a  non-ferromatelen goedkleurig, geëmailleerd, vlag kleurloos uitgevoerd, donkergroen
   b  idem, vlag met kleur uitgevoerd
   c  idem, bronskleurig
   d  idem, lichtgroen
   e  idem, ijzer geëmailleerd, maar het wapen geverfd
         - 1986  f  idem, geheel geverfd
 1986 - 1990  g  idem, non-ferrometalen met polyesterlaagje

Op deze pagina is type c afgebeeld.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.181.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.5-6.