320 Verdienstmedaille des Ministeriums für Staatssicherheit
Beschrijving Medailles

Achtergronden
in 1990 zou het "Ministerium für Staatssicherheit" (MfS, ministerie van Staatsveiligheid) zijn 40-jarig jubileum vieren. Het werd opgericht op 8 februari 1950; maar de volksopstand van 1989 zorgde ervoor dat het ministerie werd opgeheven. Op 17 november 1989 koos het DDR-parlement (Volkskammer) een nieuwe ministerraad. Het "Ministerium für Staatssicherheit" werd bij die gelegenheid omgevormd tot het "
Amt für Nationale Sicherheit" (bureau voor nationale veiligheid). Na bezettingen door burgers van voormalige MfS-kantoren, besloot de ministerraad op 14 december 1989 tot de opheffing van het "Amt für Nationale Sicherheit".
Bij het 40-jarig jubileum was het waarschijnlijk de bedoeling om veel medewerkers van het ministerie van Staatsveiligheid te onderscheiden met een "Verdienstmedaille des Ministeriums für Staatssicherheit". 
De medaille is nooit officieel is ingesteld; een definitief ontwerp is ook niet bekend. Wel zijn er zes verschillende varianten bekend - het waren waarschijnlijk proefontwerpen of prototypes. Er zijn slechts enkele exemplaren gemaakt van de verschillende varianten.
De medaille zou op de linkerborst worden gedragen.


Typen medailles

In "Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR" worden zes typen onderscheiden van de "
Verdienstmedaille des Ministeriums für Staatssicherheit".
 variant 1  vijfpuntige ster, met tussen de sterpunten stralenbundels, lintje met rode, witte, rode (breed), witte, rode, gele, rode, gele, rode, witte, rode en witte baan
 variant 2  vijfpuntige ster, met tussen de sterpunten stralenbundels, lintje met rode, witte, rode, gele, rode, witte en rode baan
 variant 3  ronde medaille, 35,3 mm diameter, roze achtergrond, lintje met groene, gele, groene, gele, groene, gele, groene en rode baan
 variant 4 a ronde medaille, 34,6 mm diameter, roze achtergrond, lintje met gele, rode, witte, groene, gele, groene, witte, rode en gele baan
  b idem, met een polyester laagje
 variant 5 a goud, ronde medaille, 34,6 mm diameter, alleen MfS-beeldmerk ingekleurd
  b zilver, ronde medaille, 34,6 mm diameter, alleen MfS-beeldmerk ingekleurd
  c brons, ronde medaille, 34,6 mm diameter, alleen MfS-beeldmerk ingekleurd
 variant 6 a goud, ronde medaille, 34,6 mm diameter, MfS-beeldmerk en ring rond de medaille ingekleurd
  b zilver, ronde medaille, 34,6 mm diameter, MfS-beeldmerk en ring rond de medaille ingekleurd
  c brons, ronde medaille, 34,6 mm diameter, MfS-beeldmerk en ring rond de medaille ingekleurd

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p. 171.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Rosenheim, 1996, p.40-42, I - II.