I-316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik

Oorkonde Dr. Rainer Voß
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik http://www.ddrmedailles.nl316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik http://www.ddrmedailles.nl316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nl
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik". De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Erich Honecker, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad.
Deze oorkonde is uitgereikt aan Dr. Rainer Voß en gedateerd op 7 oktober 1989; de officiële veertigste verjaardag van de DDR.Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER DEUTSCHEN
DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nl
Dr. Rainer V o ß

DIE 
EHRENMEDAILLE
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik  www.ddrmedailles.nl

ZUM 40. JAHRESTAG
DER DEUTSCHEN
DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 7. OKTOBER 1989