I-316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik

Oorkonde Christiane Mann
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik". De oorkonde is ondertekend (facsimile) door Erich Honecker, de toenmalige voorzitter van de Staatsraad.
Deze oorkonde is uitgereikt aan 
Christiane Mann en gedateerd  op 7 oktober 1989; de officiële veertigste verjaardag van de DDR.
Bekend is dat zij (echtgenote van Hans-Joachim Mannis onderscheiden met de volgende DDR-onderscheidingen:
1. "Artur-Becker-Medaille in Bronze- 11 februari 1983;
5. "Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik" - 7 oktober 1989.

Tekst oorkonde
DER VORSITZENDE DES STAATSRATES
DER DEUTSCHEN
DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
VERLEIHT

Genossin
Mann, Christiane

DIE 
EHRENMEDAILLE

ZUM 40. JAHRESTAG
DER DEUTSCHEN
DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

BERLIN, DEN 7. OKTOBER 1989