I 316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nl316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nlAchtergronden
In 1989 bestond de DDR 40 jaar. Dit werd groots gevierd in oktober van dat jaar; in Berlijn werd onder andere een grote parade gehouden. Het zou het laatste lustrum van de DDR worden. Protesten van burgers voor meer democratie en een massale uittocht van burgers maakten een einde aan het communistische regiem. Nauwelijks een jaar later sloot de DDR zich aan bij de BRD (Bondsrepubliek Duitsland).
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nl
Op 14 oktober 1988 besloot de Staatsraad tot het instellen van de "Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik". In het "Gezetsblatt der DDR" 1989/22 van 8 november 1988 werd dit besluit openbaar gemaakt. De medaille werd toegekend als erkenning en waardering voor bijzondere prestaties bij de ontwikkeling en versterking van de DDR als ook voor actieve deelname aan de vorming van een ontwikkelde socialistische maatschappij. De medaille werd op de linkerborst gedragen - bij de medaille hoorde een oorkonde.
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nlDe voordracht voor toekenning van de medaille geschiedde door de centrale leiding van de partij, zowel landelijk, regionaal als op districtsniveau, de maatschappelijke organisaties, ministers en leiders van andere staatsorganen. Voordrachten moesten op 15 juni 1989 worden ingediend bij de 'Abteilung Kader' van de Ministerraad. De toekenning gebeurde tijdens bijeenkomsten rond 7 oktober 1989.
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nl316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nlType medaille
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel wordt een type onderscheiden van de "Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik". Omdat deze aan een rechthoekig lintje is bevestigd, zijn er ook versie bekend met een vijfhoekig lintje; in NVA-dracht (rechterbaan bovenop) en in de dracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkspolizei) of het ministerie van Staatsveiligheid (de linkerbaan bovenop). Deze medailles zijn niet officieel uitgegeven; zo'n lintje werd wel gemaakt zodat de medaille gemakkelijk gecombineerd kon worden met andere medailles met een vijfhoekig lintje.
Erich Honecker droeg deze medaille tijdens zijn toespraak op 7 oktober 1989. Op deze dag vierde de DDR het 40-jarig jubileum in het "Palast der Republik" in Berlijn - terwijl 's avonds buiten demonstraties van burgers plaatsvonden die meer democratie eisten.
(Een still uit de 18-delige DVD-serie "Chronik der Wende).
316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik http://www.ddrmedailles.nl316 Ehrenmedaille zum 40. Jahrestag der Deutsche Demokratische Republik www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.170