I 310 Medaille für treue Dienste freiwilliger Helfer beim Schütz der Staatsgrenze der DDR für 10 Jahre
 Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden 
De DDR heeft vrijwel vanaf het begin veel aandacht gehad om grensoverschrijdingen te voorkomen. In de propaganda ging het meestal om het voorkomen van 'kapitalistische of fascistische binnendringers'; in de praktijk was de grensbescherming vooral bedoeld om te voorkomen dat mensen de DDR verlieten. Prikkeldraad, hekken, muren, grenswachten, honden en zelfs automatische schietinrichtingen moesten illegale grensoverschrijding voorkomen. Enige honderden mensen vonden de dood aan de Duits-Duitse grens. 
De "Medaille für treue Dienste freiwilliger Helfer beim Schütz der Staatsgrenze der DDR" (de medaille voor trouwe dienst voor vrijwilligers die de staatsgrens beschermen) werd ingesteld op 5 december 1986 in zes klassen: vijf, tien, vijftien, twintig, vijfentwintig en dertig jaar. De medaille werd toegekend aan mensen die op vrijwillige basis de grenstroepen of de volkspolitie in het grensgebied hielpen. De eerste toekenning van de medaille vond plaats op 1 december 1987. Bij de medaille hoorde een oorkonde.
Type
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel wordt een type onderscheiden. 
De op deze pagina afgebeelde medaille is bevestigd aan een vijfhoekig lintje. Dit was geen officiële uitgave. 

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.168.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.120-121.