I-300 / 1-430 Medaille für Verdienste am Zentralen Jugendobjekt FDJ-Initiative in Berlin in Gold
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden
De 
"Medaille für Verdienste am Zentralen Jugendobjekt FDJ-Initiative in Berlin" (medaille voor verdienste in centrale jeugdprojecten van de FDJ in Berlijn) werd door de ministerraad ingesteld op 18 september 1984. De medaille werd toegekend door het "Ministerium für Bauwesen".
De medaille kende drie klassen: goud, zilver en brons
 medaille  periode  premie
 goud  6 jaar  1000 Mark
 zilver  4 jaar  750 Mark
 brons  2 jaar  500 Mark
In de DDR was het gebruikelijk dat bedrijven of ministeries voor bepaalde projecten vroeg aan de jeugdorganisatie FDJ om deze te realiseren. Jonge arbeiders droegen dan de verantwoordelijkheid voor deze vaak omvangrijke projecten. Deels had dit tot doel om jonge mensen engagement bij te brengen voor het land; een ander belangrijk doel was uiteraard realisatie van deze voor de economie belangrijke zaken. De propaganda bij dit soort jeugdprojecten was zeer belangrijk. Voorbeelden waren de bouw van een waterleiding voor de staalfabriek Maxhütte te Unterwellenborn (1949), de bouw van de energiecentrale Trattendorf (1954 - 1955) en de bouw van een raffinaderij in Schwedt (1959). In de jaren 80 werd onder de titel "FDJ-Initiative-Berlin" onder andere gewerkt aan de bouw van de Leipziger Strasse in Berlijn. Toekenning van deze medaille hield verband met verdiensten die mensen hadden in dit soort projecten. 
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden.
 1984 -  a  non-ferrometalen goudkleurig
          - 1990  b  non-ferrometalen vermessingdBronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.167.
Frank Bartel, Katalog der Auszeichnungen und Abzeichen der DDR. Band I, Freie Deutsche Jugend und der Pioniersorganisation "Ernst Thälmann", Regenstauf, 2015, ISBN 978-3-86646-112-3, p. 107.