I 293 Medaille für hervorragende Leistungen im Finanzwesen der Deutschen Demokratischen Republik in Bronze
Beschrijving Medailles Oorkonden
293 Finanzwesen Bronze medaillesAchtergronden 
De "Medaille für hervorragende Leistungen im Finanzwesen der Deutschen Demokratischen Republik in Bronze" (voor bijzondere prestaties in de financiële sector van de DDR in Bronze) is ingesteld op 30 november 1978 in drie klassen: goud, zilver en brons. De medaille werd voor het eerst uitgereikt op 3 februari 1979. De medaille werd toegekend voor bijzondere prestaties en verdiensten als langjarige inzetbereidheid in het socialistische financiële, geld- en kredietwezen en op het gebied van beprijzing. De medaille kon worden uitgereikt aan medewerkers:
- van de afdeling financiën en beprijzing van een district (Berzirk) of een regio (Kreis);
- van de afdeling "Finanzrevision" van de staat. Deze afdeling was een soort socialistische auditdienst en zag toe op de planning, gebruik en afrekening van de financiële middelen van overheden en bedrijven van de overheid;
- van de afdeling Prijscontrole van de staat; 
- van bankfilialen, spaarinrichtingen en staatsverzekeringen;
- van de centrale financiële, bank- en prijsorganen;
- bedrijven die werkzaam zijn in de financiële sector;
- hoofdboekhouders van de bedrijven in het bezit van het volk;
- financiële medewerkers van staatsorganen.
Bij de medaille hoorde een geldpremie van 400 mark; jaarlijks werden maximaal 400 medailles toegekend.
De medaille werd op de linkerborst gedragen. 
293 Finanzwesen Bronze
Type
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vier typen onderscheiden. 
 1979 -1981 a  medaille doorboord voor draagringetje, gemaakt van non-ferrometalen, 32 mm
 1982 - 1985  b idem, maar dan aan een ringetje gesoldeerd
  c idem, strepen op het lintje en het draagteken lopen door tot aan de uiteinden
 1986 - 1989 d idem, 32,2 mm.

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p. 163-164.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p. 62.