I 284 Medaille für treue Dienste in den Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik in Gold für 15 Jahre
Beschrijving Medailles Oorkonden
Type b (1984 - 1986)
Type b (1984-1986) was het eerste type met een diameter van 35 mm (type a was 34,6 mm) en is gemaakt van non-ferrometalenDe goudkleurige medaillle heeft een diameter van 34,6 of 35 mm.
284 b & d Medaille für treue Dienste in den Grenztruppen der Deutsche Demokratische Republik in Gold für 15 Jahre www.ddrmedailles.nlOp de voorzijde staat de staatsvlag van de DDR en de vlag van de arbeidersklasse. Onder de vlaggen staat "DDR". Links en rechts daarvan staat een eikentak met drie bladeren en een eikel. Dit alles wordt omgeven door de tekst: "FÜR TREUE DIENSTE" (voor trouwe dienst) en "GRENZTRUPPEN" (grenstroepen).
Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. Het ontwerp van de aren is in de loop der tijd gewijzigd, dat is gevisualiseerd is in de foto-montage van de medaille type b (links) en type d (rechts). Links het ontwerp van voor 1987: de aren raken elkaar niet. De graankorrels zijn kort en staan los. Rechts staat het ontwerp van na 1987. De aren raken elkaar en de graankorrels gaan in elkaar over. 
De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een stof met respectievelijk een zwarte, rode, gele, groene, gele, groene, gele, rode en zwarte baan. Het draagteken heeft dezelfde kleuren.
Type d (1987 - 1990)
Type d (1987 - 1990) is gemaakt van ijzer en heeft een diameter van 35 mm. Op de voorzijde staat de staatsvlag van de DDR en de vlag van de arbeidersklasse. Onder de vlaggen staat "DDR". Links en rechts daarvan staat een eikentak met drie bladeren en een eikel. Dit alles wordt omgeven door de tekst: "FÜR TREUE DIENSTE" (voor trouwe dienst) en "GRENZTRUPPEN" (grenstroepen).
Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR omgeven door de tekst: "FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER-UND-BAUERN-MACHT" (voor de bescherming van de arbeiders- en boerenmacht). Om de tekst staan twee lauriertwijgjes heen. Het ontwerp van de aren is in de loop der tijd gewijzigd, type d kent zogenaamd dichte aren. 
De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een stof met respectievelijk een zwarte, rode, gele, groene, gele, groene, gele, rode en zwarte baan. Het draagteken heeft dezelfde kleuren.