I 277 Medaille für treue Pflichterfüllung in der Zivilverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik in Gold
Achtergronden 
De "Zivilverteidigung" (civiele bescherming) in de DDR werd ingezet bij rampen - onderdeel van de dienst waren de gezondheidscentra van het Duitse Rode Kruis. In eerste instantie viel de "Zivilverteidigung" onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Staatsraad. Vanaf 1978 werd het ministerie van Nationale Verdediging verantwoordelijk voor deze dienst. De dienst was dan ook op militaire leest geschoeid; zo werd ook met wapens geoefend. Meisjes en jongens konden na hun 16de verjaardag worden opgeroepen om dienst te doen in de "Zivilverteidigung". De medaille voor trouwe dienst in de civiele bescherming ("Medaille für treue Pflichterfüllung in der Zivilverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik") werd op 25 oktober 1977 ingesteld in drie klassen: goud (voor 30 jaar), zilver (voor 20 jaar) en brons (voor 10 jaar). De medaille werd toegekend aan personen die beroepsmatig of als nevenactiviteit actief waren in de "Zivilverteidigung". De medaille werd toegekend na een jubileum en uitgereikt op de dag van de "Zivilverteidigung": 11 februari. Bij de medaille hoort een oorkonde. De medaille wordt op de linkerborst gedragen.
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Medaille für treue Pflichterfüllung in der Zivilverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik in Gold".

 1977 - 1987 a  non-ferrometalen, met losse aren op de achterzijde
 1987 - 1988 b non-ferrometalen, aren aaneengesloten op de achterzijde
 1988 - 1990 c ijzer  
277c Medaille für treue Pflichterfüllung in der Zivilverteidigung der Deutsche Demokratische Republik in Gold http://www.ddrmedailles.nlBronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.176.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.160.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.114-115.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.94.