I 270 Humboldt-Medaille in Bronze
Oorkonde Ag 127/78 002 797
Een voorbeeld van een oorkonde die werd uitgereikt bij de Humboldt-Medaille in Bronze. Deze oorkonde is uitgereikt aan de experimenteel natuurkundige Prof. Dr. rer. nat. habil. Günter Albrecht (1930 - 2015 - zie foto). In 1974 werd hij samen met een aantal collega's onderscheiden met de "Nationalpreis III. Klasse für Wissenschaft und Technik" voor hun onderzoek naar "supraleitender Schichtprozesse, ihre Mikrostrukturierung und deren Anwendung in der Messtechnik“.
De oorkonde is met pen ondertekend door de minister voor Hogescholen en Vakscholen ("Minister für Hoch- und Fachschulwesen") Hans-Joachim Böhme (1931 - 1995)
. Hij was van 1968 tot en met 1970 staatssecretaris en vanaf 1970 minister. Vanaf 2 oktober 1973 werd hij lid van het Centraal Comité van de SED. Eind 1989 gaf hij zijn functies in de regering en de partij op.
Albrecht Günter (BBAW-Archiv)De medaille werd uitgereikt door minister Böhme in het 'Haus der Ministerien' te Berlijn - op 1 september 1978 deed de "Berliner Zeitung" verslag van de uitreiking.
De oorkonde is gedateerd op 31 augustus 1978 en is voorzien van een droogstempel van het ministerie. 
De oorkonde heeft het volgende kenmerk: Ag 127/78 002 797.