259 Medaille für hervorragende Leistungen im Bergbau und in der Energiewirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik
259 Bergbau Energie medailles
Achtergronden
De "Medaille für hervorragende Leistungen im Bergbau und in der Energiewirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik" (medaille voor superieure prestaties in de mijnbouw en de energiesector) werd ingesteld op 30 januari 1975. De medaille werd toegekend voor:
- superieure prestaties;
- tot voorbeeld strekkende inzetbereidheid;
- langjarige werkzaamheid in de mijnbouw en de energiesector.
De medaille werd toegekend aan individuen die werkzaam waren in bedrijven en organisaties die onder het ministerie van Kolen en Energie vielen, in staatsorganen die leiding gaven aan de kolen- en energiesector en industrie-energiecentrales en gascentrales die onder andere staatsorganen vielen. Een individu kon slechts een maal met deze medaille worden onderscheiden. Maximaal werden 100 medailles per jaar toegekend. Bij de medaille hoorden een oorkonde en geldpremie. De toekenning gebeurde door de minister van Kolen en Energie op de 'Dag van de Mijnwerkers en de Energiearbeiders' - de eerste zondag van juli.
De medaille werd op de linkerborst gedragen.
259 Bergbau Energie medailles
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de "M
edaille für hervorragende Leistungen im Bergbau und in der Energiewirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik".
 1975 -  a   goudkleurige non-ferrometalen
         - 1990  b  vermessingde non-ferrometalen

259 Berbau en Energie draagtekens
259 Bergbau Energie oorkonden
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.172.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.154.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.61.