I 250 Medaille für treue Dienste im Gesundheits- und Sozialwesen in Gold
Beschrijving Medailles Oorkonden
Beschrijving
De "
Medaille für treue Dienste im Gesuntheits- und Sozialwesen" (de medaille voor trouwe dienst in de gezondheids- en sociale sector) is ingesteld op 15 november 1973 in drie klassen: brons (10 jaar), zilver (20 jaar) en goud (30 jaar). De medailles werden voor het eerst uitgereikt op de "dag van de gezondheidssector" (11 december 1973) en wel in 230.000 exemplaren! De medaille werd uitgereikt voor langjarige plichtsvervulling in de gezondheids- en sociale sector als waardering voor de inzetbereidheid en getoonde prestaties. De medaille kon aan medewerkers (en gepensioneerden) van:
- staatsorganisaties in de gezondheids- en sociale sector, inclusief opleidings- en bijscholingsinstituten;
- medische en farmaceutische afdelingen binnen het hoger onderwijs en de academie van wetenschappen in de DDR;
- medische diensten en organisaties van de centrale staatsorganen;
- gezondheidswezen Wismut (de bergbouwindustrie - onder leiding van de Sowjet Unie - die uraniumerts won);
- staatverzorgingskantoren voor medicijnen en medische techniek inclusief verzorgingsdepots;
- medische inrichtingen van de partijen en de maatschappelijke organisaties;
- (tand)artsenpraktijken;
- ambachtelijke bedrijven van medische producten;
- private apothekers en medische inrichtingen;
- confessionele gezondheids- en sociale organisaties;
- staatsorganen en maatschappelijke organisaties die op dit terrein werkzaam zijn;
- farmaceutische en medische industrie - alleen voor medewerkers met een medische of farmaceutische opleiding.
Bij de medaille hoorde een oorkonde. De medaille werd op de linkerborst gedragen. De medaille kende geen los draagteken.
Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de  "Medaille für treue Dienste im Gesuntheits- und Sozialwesen in Gold"
 1973 - 1985  a  30 mm, non-ferrometalen
 1985 - 1990  c  30 mm, ijzer vermessingd

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.170.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.152.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.81-82.