I 249 Ehrennadel für Verdienste in der Volkskontrolle der Deutschen Demokratischen Republik / 
Medaille für Verdienste in der Volkskontrolle der Deutschen Demokratischen Republik / Stufe III
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden
De "Ehrennadel für Verdienste in der Volkskontrolle der Deutschen Demokratischen Republik" (erespeld voor verdienste in de volkscontrole) werd ingesteld op 12 februari 1973. In 1978 werd de "Ehrennadel" veranderd in de "Medaille für Verdienste in der Volkskontrolle der Deutschen Demokratischen Republik". Op 9 september 1987 werd de onderscheiding van een naar drie klassen uitgebreid: "Stufe I" (trede I - de hoogste onderscheiding), "Stufe II" en "Stufe III". De medaille van voor 1987 werd gelijkgeschakeld met die van "Stufe III". De medaille werd toegekend voor jarenlange voorbeeldige inzet en voor bijzondere prestaties bij de ontwikkeling van de volkscontrole. De "Volkskontrolle" was een systeem van maatregelen, organen en rechtsinstituten waarmee de burgers van de DDR (schijnbaar) de mogelijkheid hadden om alle maatschappelijke en economische besluiten van de regering en de SED te laten controleren. De medaille kon worden toegekend aan medewerkers van de "Arbeiter-und-Bauern-Inspektion der DDR" (ABI: Arbeiders- en Boereninspectie van de DDR) of aan burgers die actief meewerkten met de inspectie. Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldbedrag. De medaille werd verleend door voorzitter van het comité van de ABI. De medaille werd op de linkerborst gedragen.
Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vier typen onderscheiden van de "Ehrennadel" en "Medaille für Verdienste in der Volkskontrolle der Deutschen Demokratischen Republik".
 1973 - 1977    bevestigd aan een metalen vierhoekige rood geverfd lintje, portretten van de arbeiders omgeven door een ring
 1978 - 1985  b bevestigd aan een met stof overtrokken draagteken zonder strepen in het midden, portretten van de arbeiders omgeven door een ring
 1985 - 1987  c bevestigd aan een met stof overtrokken draagteken zonder strepen in het midden, portretten van de arbeiders zonder ring 
 1987 - 1989  d bevestigd aan een met stof overtrokken draagteken met drie strepen in het midden, portretten van de arbeiders zonder ring

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.170.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.151.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.102.