I 230 Verdienstmedaille der Zivilverteidigung in Gold 
230 Verdienstmedaille der Zilvilverteidigung in Gold www.ddrmedailles.nlAchtergronden
De "Zivilverteidigung" (civiele bescherming) in de DDR werd ingezet bij rampen - onderdeel van de dienst waren de gezondheidscentra van het Duitse Rode Kruis. In eerste instantie viel de "Zivilverteidigung" onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Staatsraad. Vanaf 1978 werd het ministerie van Nationale Verdediging verantwoordelijk voor deze dienst. De dienst was dan ook op militaire leest geschoeid; zo werd ook met wapens geoefend. Meisjes en jongens konden na hun 16de verjaardag worden opgeroepen om dienst te doen in de "Zivilverteidigung". De "Verdienstmedaille der Zilvilverteidigung in Gold" (de medaille voor verdienste in de civiele bescherming) is ingesteld op 16 september 1970 in brons, zilver en goud. De medaille werd toegekend voor uitmuntende prestaties en verdiensten:
- bij het verhogen van de inzetbereidheid van de civiele verdediging;
- in het opleiden van medewerkers van de civiele verdediging;
- bij het instandhouden en ontwikkelen van de technische uitrusting van de civiele verdediging.
De medaille werd toegekend aan:
- personen die actief zijn in de civiele verdediging (als medewerker of vrijwilliger) of burgers (ook buitenlanders) die de ontwikkeling van de civiele verdediging bevorderen;
- collectieven die actief zijn in de civiele verdediging;
- bedrijven en instellingen.
Men kon meerdere malen worden onderscheiden met een medaille van een gelijke klasse. Tot 1978 werd jaarlijks de klasse brons 150 maal toegekend, de klasse zilver 60 maal en de klasse goud 30 maal. Na 1978 was er geen beperking in het aantal toekenningen. Bij de medaille hoorde een oorkonde en voor personen en collectieven die actief waren in de civiele verdediging ook een financiële premie.
Type
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vier verschillende typen afgebeeld. Er is een papieren draagteken van de medaille afgebeeld. Dit kon worden opgenomen in een "Interimsspange" samen met andere papieren draagtekens, zie dit voorbeeld van een draagteken met verschillende papiertjes die 31 medailles symboliseren.

De goudkleurige medaille meet 34,6 of 35 mm. Op de voorzijde staat het symbool van de civiele bescherming. Daar om heen staat het woord "ZIVILVERTEIDIGUNG". Onder het symbool staan twee eikenblaadjes. Op de achterzijde staat het staatswapen van de DDR. De medaille is bevestigd aan een vijfpuntig lintje, dat overtrokken is met een paarsrode stof met daarin links en rechts een smalle gele baan en in het midden een aangesloten zwarte, rode en gele baan. Het draagteken is overtrokken met dezelfde stof.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.167.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.146-147.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.133.