228 Medaille Ehrenzeichen für Körperkultur und Sport
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden
De "Medaille Ehrenzeichen für Körperkultur und Sport" (medaille ereteken voor lichamelijke opvoeding en sport) werd ingesteld op 23 juli 1969. Het ereteken werd toegekend voor bijzondere verdienste en langjarige succesvolle activiteit bij de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding en de sport. In het bijzonder kon het daarbij gaan om:
- lichamelijke opvoeding en sportopleiding van kleuters, scholieren, middelbareschoolklerlingen, studenten en medewerkers van de bewapende organen;
- lichamelijke recreatie van werknemers door lichamelijke opvoeding, sport en toerisme;
- verhoging van de resultaten van sportwetenschappers en daaraan gerelateerd medisch onderzoek;
- perfectionering van het systeem om sportkader op te leiden en verder te ontwikkelen;
- realisering van materiaaltechnische om regelmatig sporten van burgers te bevorderen;
- verdere vervolmaking van de leiding, planning en organisatie van lichamelijke opvoeding en sport;
- popularisering van lichamelijke opvoeding en sport;
- bevordering van het internationale aanzien van de DDR-sport,
De medaille werd toegekend aan individuen, collectieven tot 20 personen, bedrijven en inrichtingen. Men kon slechts eenmaal worden onderscheiden met het ereteken. Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldpremie. Indien een collectief, bedrijf of organisatie 5 of minder leden telde, kreeg elk lid een medaille en een oorkonde. Indien de collectieven groter waren, dan werd slechts één medaille en één oorkonde verstrekt. De medaille werd tot 1978 op de rechterborst gedragen, daarna op de linkerborst.
Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog I" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Medaille Ehrenzeichen für Körperkultur und Sport".
 1969  a  zilver .835, afmeting zonder ring 20,6 mm bij 42,7 mm, lintje 11,5 mm bij 33 mm
 1969 -  b  zilver .835, verguld, afmeting zonder ring 19 mm bij 41,5 mm, lintje 13,5 mm bij 33 mm
         - 1989  c  idem zonder zilvermerk
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.166-167.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.145.
Günther Tautz, Orden, Preise und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1980, p.19-20.