I 224 Blücher-Medaille für Tapferkeit in Gold
Beschrijving Medailles Draagtekens
224b Blücher-Medaille für Tapferkeit in Gold www.ddrmedailles.nl
224b Blücher-Medaille für Tapferkeit in Gold www.ddrmedailles.nl
Achtergronden

De medaille is genoemd naar Gebhard Leberecht von Blücher (1742 - 1819). Als maarschalk leidde hij zijn leger tegen Napoleon in de slag bij Waterloo.
Het verhaal van de "Blücher-Medaille für Tapferkeit" (Blücher medaille voor dapperheid) is bijzonder. Deze is namelijk wel ingesteld - dat bleef geheim - en  is nooit toegekend. Op 13 oktober 1965 besloot de Nationale Verdedigingsraad onder leiding van Walter Ulbricht tot het instellen van de medaille in drie klassen: goud, zilver en brons. Op 18 september 1968 besloot de ministerraad onder leiding van Willi Stoph erover en tevens werd besloten dat de voorzitter van de raad zou beslissen wanneer de regeling zou ingaan. Vastgelegd werd dat de medaille zou worden toegekend: voor persoonlijke en onbaatzuchtige inzet en moedig en voorzichtig gedrag gedrag in gevechtshandelingen in de bescherming van de staatsgrenzen van de DDR als andere grote prestaties in de verdediging van het land. De medaille kon worden toegekend aan militairen als aan burgers - zowel aan een individu als in een collectief. Toekenning gebeurde door de minister van Nationale Verdediging en bij de medaille in goud hoorde een geldpremie van 800 mark. Voorschrift was dat de medaille op de linkerborst zou worden gedragen.
Op 25 januari 1984 werd de regeling gewijzigd, waarschijnlijk omdat het bureaucratische toekenningssysteem in tijden van oorlog niet zou werken. Toekenning van de medaille zou gebeuren door de plaatsvervangend minister van Nationale Verdediging of de legeropperbevelhebber. De uitreiking kon gedelegeerd worden. De financiële premie verviel.
Bij de uitreiking van de medaille was een oorkonde voorzien.
De medaille werd ontworpen door de graficus Manfred Gneckow en gefabriceerd door VEB Präwema te Markneukirchen, in twee oplagen in 1968 en 1980. Van deze medaille zijn vervalsingen / reproducties voor verzamelaars bekend.
224b Blücher-Medaille für Tapferkeit in Gold www.ddrmedailles.nl
224b Blücher-Medaille für Tapferkeit in Gold www.ddrmedailles.nl
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de 'Blücher-Medaille für Tapferkeit in Silber"
 1968 a Verguld zilver .900, rand 1,5 mm dik
 1980 b Non-ferrometalen, rand 2 mm dik
Van type b zijn 750 exemplaren gemaakt volgens VEB Präwema. Het aantal gemaakte exemplaren van type a is onbekend.

224b Blücher-Medaille für Tapferkeit in Gold www.ddrmedailles.nl

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.144.
Klaus H. Feder, Militärische Orden der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 2011.
Klaus H. Feder & Uta Feder, Auszeichnungen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1994, p.65-67.