I 223 Medaille für Verdienste im Brandschutz
Beschrijving Medailles Oorkonden
Achtergronden
De "Medaille für Verdienste im Brandschutz" (medaille voor brandbeveiliging) is ingesteld op 24 augustus 1968. De medaille werd toegekend voor:
- superieure prestaties in de bescherming tegen brand en het voorkomen van het uitslaan van branden en het blussen van branden;
- de bescherming van burgers en goederen tegen de gevolgen van branden;
- dapperheid en onbaatzuchtige inzet bij de bestrijding van branden;
- bijzondere verdiensten bij de verhoging van de inzetbaarheid van de brandweer;
- bijzondere verdiensten bij de opleiding en bijscholing van brandweerlieden;
- bijzondere verdiensten bij de instandhouding en de ontwikkeling van de technische uitrusting van de brandweer.
De medaille kon worden toegekend aan individuen en collectieven en aan organisaties. Een persoon of een collectief kon meerdere malen worden onderscheiden. Bij de medaille hoorde een oorkonde en een geldpremie. Leden van een collectief dat maximaal uit zes leden bestond, kregen allemaal een medaille en een oorkonde. Was een collectief groter, dan werd slechts één medaille en één oorkonde toegekend.
De medaille werd op de linkerborst gedragen.

Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden twee typen onderscheiden van de "Medaille für Verdienste im Brandschutz".
 1968 - 1987  a  non-ferrometalen, goudkleurig, 32,1 mm
 1988 - 1990  b  idem vermessingd
In de "DDR Spezialkatalog Band II" van Bartel wordt een type onderscheiden van de "Medaille Ehrenzeichen für hervorragende Leistungen im Brandschutz".
 sticker voor op een voertuig (129 mm)


Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.166.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.143.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog Band II Auszeichnungen der bewaffneten Organe der DDR, Cottbus, 2009, 3. Auflage, p.30.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p. 95.