I 217 Medaille für treue Dienste in der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik in Gold für 30 Jahre
Oorkonde 1989
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Medaille für treue Dienste in der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik in Gold für 30 Jahre". De oorkonde is uitgereikt aan Unterkommissar Helmut Hoppe en gedateerd op 1 mei 1983.
Op de afbeelding van de medaille zijn drie eikenblaadjes geplakt ten teken dat het hier om een dertig jarig dienstverband ging. Of de blaadjes er standaard op werden geplakt of dat het een eigen fabrikaat is, is mij niet bekend.
De oorkonde is facsimile ondertekend door Chef Inspekteur Gerhard Stauch, "Leiter der Zollverwaltung". Hij was van 1961 tot 1989 hoofd van de douane. Stauch is op 21 mei 1924 geboren. In 1950 trad hij toe tot "Ministerium für Staatssicherheit" (ministerie van Staatsveiligheid).