I 203 Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse
Beschrijving Medailles Oorkonden
Beschrijving
De "Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse" (medaille voor superieure prestaties in de strijdgroepen van de arbeidersklasse) is ingesteld op 6 oktober 1965. 
De "Kampfgruppen der Arbeiterklasse" was een bewapende paramilitaire organisatie bestaande uit arbeiders waardoor hun macht manifest werd. De leden van deze militaire eenheid waren meestal mannen en enkele vrouwen die werkten in staatsbedrijven, overheidsinstellingen, landbouwproductiecoöperaties, universiteiten en hogescholen. Meestal op vrijdag of in het weekend - en dat enkele malen per jaar - namen ze deel aan militaire oefeningen en marcheerden in uniform. Ongeveer 60% van hen was lid van de SED. Leidinggevende posities werden alleen vervuld door partijleden. De Kampfgruppen werden gemobiliseerd ter ondersteuning van de Duitse Volkspolitie. De troepen stonden onder bevel van de partijleiding van de SED. 
De medaille werd toegekend voor:
- bijzondere verdiensten bij de inzet, opbouw en de bestendiging van de "Kampfgruppen"; 
- superieure verdiensten bij het opleiden van en het leiding geven aan de "Kampfgruppen";
- superieure prestaties bij het onderhoud en de verzorging van de uitrusting, technische installaties en de bewapening.
De medaille werd verleend aan medewerkers en onderdelen van de "Kampfgruppen". Ook veteranen van de "Kampfgruppen" die hun prestaties hadden geleverd voordat deze medaille werd ingesteld, konden worden onderscheiden. De medaille kon meerdere malen worden toegekend aan een individu. Bij de medaille hoorde een oorkonde en voor individuen een premie. De medaille werd op de linkerborst gedragen.

Typen medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de 
"Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse".
 1965 - 1968  a  31, 5 mm, donker brons
 1968 - 1970  b   31,7 mm, non-ferrometalen
 1970 - 1989  c  32 mm, non-ferrometalen


203c Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse http://www.ddrmedailles.nl
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.138.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.131-132.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.56.