I 199 Erinnerungsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform
199 Erinnuringsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform www.ddrmedailles.nlOorkonde 1965
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij de "Erinnerungsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform".
De oorkonde is uitgereikt aan Hermann Oelze en gedateerd op 4 september 1965.
De oorkonde is facsimile ondertekend door Willi Stoph, de voorzitter van de ministerraad van de DDR.