I 199 Erinnerungsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform
199 Erinnuringsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform www.ddrmedailles.nl199 Erinnuringsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform www.ddrmedailles.nlAchtergronden
De "Erinnerungsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform" (herinneringsmedaille 20ste verjaardag democratische landhervorming) is ingesteld op 27 juli 1965. De landhervorming vond plaats na de Tweede Wereldoorlog en had als doel de private landbouwgrond te onteigenen en die onder te brengen in collectief bezit; in de zogenaamde LPG ("
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft") - dit waren collectieve boerderijen. De medaille kon worden toegekend aan mensen die een belangrijke rol hadden vervuld bij:
- de vorming van een of meerdere LPG's;
- bij het schoeien van de landbouw op socialistische leest.
De medaille werd op de linkerborst gedragen.
199 Erinnuringsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform www.ddrmedailles.nl199 Erinnuringsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform www.ddrmedailles.nlTypen
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel wordt een type onderscheiden van de "Erinnerungsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform".

199 Erinnuringsmedaille 20. Jahrestag - demokratische Bodenreform www.ddrmedailles.nl
199 Bodenreform Draagtekens
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.163.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.136.
Diedrich, Torsten e.a. (red.) Handbuch der bewaffneten Organe der DDR, Augsburg: Weltbild, 2007, p. 692.
Froh, Klaus & Rüdiger Wenzke, Die Generale und Admirale der NVA. Ein biographisches Handbuch. Berlin, 2007, 87-88.