I-196 Medaille für treue Dienste in der Seeverkehrswirtschaft und der Binnenschiffahrt in Gold
Beschrijving Medailles
Achtergronden 
De "Medaille für treue Dienste in der Seeverkehrswirtschaft und der Binnenschiffahrt" (medaille voor trouwe dienst in de zeevaart en de binnenvaart) is ingesteld op 1 juli 1965 in drie klassen: brons, zilver en goud. Op 28 juni 1978 is daar de "Ehrenspange" (ere-draagteken) aan toegevoegd. De medaille werd toegekend voor langjarige, ononderbroken diensttijd in de zee- of binnenvaart en vanaf 1968 ook in de zeevisserij. Het aantal dienstjaren waarvoor een medaille werd toegekend is in de loop der jaren gewisseld:

  1965-1978 1978-1990
eredraagteken   35 jaar vrouwen /
40 jaar mannen
goud 40 jaar  30 jaar
zilver 25 jaar 20 jaar
brons 15 jaar 10 jaar

Bij de medaille hoorde een oorkonde en een premie. De medaille werd op de linkerborst gedragen. 
Type
In de "DDR Spezialkatalog Band I" van Bartel worden vijf typen onderscheiden van de 
"Medaille für treue Dienste in der Seeverkehrswirtschaft und der Binnenschiffahrt in Gold"
.

 1965 - 1983  a   31,6 mm non-ferrometalen
   b  32 mm, symbool op draagteken 10,1 mm
 1984 -  c  32 mm, verschillende ogen (rond of in boogje)
   d  32,2 mm vermessingd
         - 1990  e  32,2 mm zonder los draagteken, symbool op lintje aangebracht.

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.162-163.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band I, Staatliche Auszeichnungen, Berlin, 2003, p.135-136.
Günther Tautz, Orden und Medaillen. Staatliche Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1983, p.89.